باید با خود جنگید...

- می شنوی چه می گویم ؟

- پس عشق یک جور حماقت است ؟ درست است ؟ هرگز عاقبتی ندارد ؟

- چرا چرا ، اما باید برایش جنگید ، باید با خود جنگید...

- چه طور با خود جنگید ؟

- کمی با خود جنگیدن . هر روز حتی خیلی کم ، شهامت خود بودن را داشتن برای خوشبخت بودن تصمیم گرفتن ...

من او را دوست داشتم / آنا گاوالدا

"کلیک"

۲۳:۴۰

در جستجوی ناکجا آباد

زندگی به روایتِ دخترک شهریوری

فاطمه هستم.
اینجا یک وبلاگِ شخصی ست. صندوقچه ای کوچک از خاطراتم، سفرهایم، نوشته هایم و علایقم.
ممنون که همراهم هستید.

Fatemeh's bookshelf: currently-reading


goodreads.com
Designed By Erfan Powered by Bayan