معمولی بودن ملاک نیست

درسته که من یک دختر معمولی ام.با قیافه ی معمولی،با ظاهر معمولی،با هیکل معمولی،با تیپ معمولی،تحصیلات معمولی،وضع مالی معمولی؛اما هیچ کدام از این ها دلیل نمیشود که بگذارم زندگی ام معمولی بگذرد و مهمتر از همه، معمولی تمام شود...

۱۵:۵۳

در جستجوی ناکجا آباد

زندگی به روایتِ دخترک شهریوری

فاطمه هستم.
اینجا یک وبلاگِ شخصی ست. صندوقچه ای کوچک از خاطراتم، سفرهایم، نوشته هایم و علایقم.
ممنون که همراهم هستید.

Fatemeh's bookshelf: currently-reading


goodreads.com
Designed By Erfan Powered by Bayan