دربـاره ی من

معمولا خودم را با تیپ شخصیتى ام به دیگران معرفى میکنم. من یک "INFP" هستم! اگر این چهار حرف برایتان معنایى ندارد، هدایتتان مى کنم به این لینک که با MBTI (تیپ هاى ١٦ گانه ى مایرز بریگز) آشنا شوید. تیپ شخصیتى ام -ویژگی های INFPها را در اینجا بخوانید- را در یک کلام خلاصه مى کنند : خیال پرداز ! 

در اینجا دخترکى 18 سال و نیمه مى نویسد که پرنده ى خیالش مدام در پرواز و حرکت است و آرام نمى گیرد.

رشته ی دانشگاهی ام روزنامه نگاری ست، البته که هنوز اول راهم.

در نگاه اول (و حتى در نگاه هاى دوم و سوم و الى آخر) دوست داشتنى به نظر نمى رسم. در برابر غریبه ها ساکتم و معمولا تودار. اما اگر کنارم بنشینید و نقطه ى اشتراکى هر چند کوچک بینمان شکل بگیرد مى توانم تا صبح برایتان حرف بزنم و هرگز خسته نشوم. 

آدم ها و قصه هایشان را دوست دارم و براى همین همیشه شنونده ى خوبى هستم.

کتاب به معناى واقعى بهترین دوستِ من است. گرچه در خانواده اى زاده شدم که کتاب دوست بودند اما کتابخوان نه.سرآغاز آشنایى اصلى ام با این موجودِ جذاب برمى گردد به ١٤ سالگى ام و از آن زمان به بعد بهش وفادار مانده ام و هر روز عشقم عمیق و عمیق تر مى شود.

نوشتن آرامم مى کند حتى اگر نوشته هایم مخاطبى نداشته باشند. مى نویسم براى دلِ خودم. من نه کودکى ام آنچنان با کتاب و مجله پیونده خورده است نه تا به حال شعر یا داستانى ازم در جایى چاپ شده است. پس هر چه اینجاست از دل خود نوشته ام، بى هیچ ادعایى در نوشتن و نویسندگى...

در جستجوی ناکجا آباد

زندگی به روایتِ دخترک شهریوری

فاطمه هستم.
اینجا یک وبلاگِ شخصی ست. صندوقچه ای کوچک از خاطراتم، سفرهایم، نوشته هایم و علایقم.
ممنون که همراهم هستید.

Fatemeh's bookshelf: currently-reading


goodreads.com
Designed By Erfan Powered by Bayan